Crystal Beacon #7
Jorge Luis Del Valle Thomas - Call of Duty
Text: Lena Bergendahl, Jennifer Rainsford, Rut Karin Zettergren
Translation to Spanish: Diana Sánchez

     


 

Jorge Luis Del Valle Thomas född 1980 är uppväxt på Santiago de Cuba och bor och arbetar i Havanna. Han tillhör den sista generationen Kubanska konstnärer som växt upp med ett storslaget Ryskkommunistiskt kulturarv och populärkultur. I många av hans verk bearbetas detta komplexa arv och kontrasten till det samtida Kuba.

Verket Call of Duty visar en spelsekvens ur den Ryska sektionen av spelet med samma namn. Spelet utspelar sig under andra världskriget och dess slutgiltiga mål är att inta Berlin och störta nazistregimen. I videon återberättas en del av världshistorien ur hjälten Vasillis perpsektiv i ett försök att rekonstruera det historiska narrativet. Verket dedikeras hjältarna från Moder Ryssland som offrade sina liv i kampen mot fascism.

watch the video >>>

 

Jorge Luis Del Valle Thomas nació en 1980 en Santiago de Cuba y vive y
trabaja en La Habana. Pertenece a la última generación de artistas cubanos que crecieron con la herencia de la épica rusa comunista y la cultura popular. Muchas de sus obras reflejan este complejo legado y el contraste con la sociedad cubana contemporánea.

La pieza de vídeo Call of Duty muestra una secuencia desde la parte rusa del juego del mismo nombre. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, su objetivo final es la toma de Berlín y el derrocamiento del régimen nazi. En el
vídeo, una parte de la historia mundial es narrada de nuevo desde el punto de vista del héroe Vasilis. El vídeo está dedicado a los héroes de la Madre Rusia que sacrificaron sus vidas en la lucha contra el fascismo.

 

 

Jorge Luis Del Valle Thomas born 1980 grew up in Santiago de Cuba and lives and works in Havana. He belongs to the last generation of Cuban artists that grew up with an epic Russian communist heritage and its popular culture. This complex legacy and the contrast to contemporary Cuban society is expressed in many of his works.

The video piece, Call of Duty, shows a sequence from the Russian section of the popular game of the same name. Set during World War II its’ ultimate goal is to take Berlin and overthrow the Nazi regime. In the video, a part of world history is retold from the point of view of the hero Vasillis. The piece is dedicated to the heroes of Mother Russia who sacrificed their lives in the fight against fascism.